Lot 132
Emil Filla (1882 - 1953) ZÁTIŠÍ S ČERNOU KYTAROU A OVOCEM

1932
Olej, email, plátno
68 x 105,5 cm (v x š)
Vpravo dole "Emil Filla 32"

Vyvolávací cena
6 500 000 CZK
   |   270 833 EUR
Dosažená cena
15 500 000 CZK
   |   645 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Předložený obraz „Zátiší s černou kytarou a ovocem“ je originálním, svou výjimečnou kvalitou galerijním, skvostně kubistickým dílem Emila Filly, autora, jehož výtvarný talent, silné intelektuální založení a úctyhodná sečtělost z něj učinily vskutku ojedinělou kulturní osobnost své doby, obdařenou zvláštním fluidem vážnosti a význačnosti. V malířském, kresebném, grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy kubismu, které aktualizoval novými teoretickými studiemi a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, kdy syntetický kubistický slovník uvolňoval do organičtějších, mnohdy libidózních forem. Doba, kdy vzniká posuzovaný obraz, patřila k mimořádně šťastnému období, jež lze označit za jeden z vrcholů Fillových tvůrčích a životních sil. Roku 1932 bylo malíři padesát let a své kulaté jubileum oslavil velkoryse koncipovanou soubornou výstavou v pražském Mánesu, která zahrnovala cca 360 děl z let 1902-1932, přestože katalog uvádí pouze práce do roku 1931. K obrazům, které představily autorovo tvůrčí směřování k nejnovějšímu datu a byly na výstavu doplněny, patřilo i předložené, výtvarně neobyčejně silné a pro malíře maximálně reprezentativní „Zátiší s černou kytarou a ovocem“. Dílo stylově spadá do období pozdního organického kubismu, kdy se ve Fillově pojetí obraz stává „bujným rejem“ barev a forem, které se do sebe vkliňují a harmonicky se doplňují. Přesně toho je předložené dílo nádherným dokladem. Na vizuálně velmi příjemném a reprezentativním formátu tu dochází ke geniálnímu vyrovnání tendencí ke smyslovému hédonismu a k promyšlené konstrukci obrazového pole."

Provenience: původně sbírka PhDr. JUDr. Jaroslava Borovičky (1912-2009), předního sběratele českého moderního umění; od 90. let v majetku významné umělecké rodiny Wagnerů

Vystaveno: Jubilejní výstava díla Emila Filly, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, 29. 4. - 29. 5. 1932