Lot 132
Emil Filla (1882 - 1953) ZÁTIŠÍ S ČERNOU KYTAROU A OVOCEM

1932
Olej, email, plátno
68 x 105,5 cm (v x š)
Vpravo dole "Emil Filla 32"

Vyvolávací cena
6 500 000 CZK
   |   270 833 EUR
Dosažená cena
15 500 000 CZK
   |   645 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Předložený obraz „Zátiší s černou kytarou a ovocem“ je originálním, svou výjimečnou kvalitou galerijním, skvostně kubistickým dílem Emila Filly, autora, jehož výtvarný talent, silné intelektuální založení a úctyhodná sečtělost z něj učinily vskutku ojedinělou kulturní osobnost své doby, obdařenou zvláštním fluidem vážnosti a význačnosti. V malířském, kresebném, grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy kubismu, které aktualizoval novými teoretickými studiemi a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, kdy syntetický kubistický slovník uvolňoval do organičtějších, mnohdy libidózních forem. Doba, kdy vzniká posuzovaný obraz, patřila k mimořádně šťastnému období, jež lze označit za jeden z vrcholů Fillových tvůrčích a životních sil. Roku 1932 bylo malíři padesát let a své kulaté jubileum oslavil velkoryse koncipovanou soubornou výstavou v pražském Mánesu, která zahrnovala cca 360 děl z let 1902-1932, přestože katalog uvádí pouze práce do roku 1931. K obrazům, které představily autorovo tvůrčí směřování k nejnovějšímu datu a byly na výstavu doplněny, patřilo i předložené, výtvarně neobyčejně silné a pro malíře maximálně reprezentativní „Zátiší s černou kytarou a ovocem“. Dílo stylově spadá do období pozdního organického kubismu, kdy se ve Fillově pojetí obraz stává „bujným rejem“ barev a forem, které se do sebe vkliňují a harmonicky se doplňují. Přesně toho je předložené dílo nádherným dokladem. Na vizuálně velmi příjemném a reprezentativním formátu tu dochází ke geniálnímu vyrovnání tendencí ke smyslovému hédonismu a k promyšlené konstrukci obrazového pole."

Provenience: původně sbírka PhDr. JUDr. Jaroslava Borovičky (1912-2009), předního sběratele českého moderního umění; od 90. let v majetku významné umělecké rodiny Wagnerů

Vystaveno: Jubilejní výstava díla Emila Filly, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, 29. 4. - 29. 5. 1932

Další položky aukce

SOCHA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

Lot 1 SOCHA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 6 250 EUR
Dosažená cena
230 000 CZK | 9 583 EUR
ŠESTIRAMENNÝ MANÝRISTICKÝ LUSTR

Lot 2 ŠESTIRAMENNÝ MANÝRISTICKÝ LUSTR

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 27 083 EUR
HOSTINA BOHŮ

Lot 3 A Monogramista HOSTINA BOHŮ

Vyvolávací cena
320 000 CZK | 13 333 EUR
MANÝRISTICKÝ SANSOVINO RÁM

Lot 4 MANÝRISTICKÝ SANSOVINO RÁM

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 875 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 292 EUR
VELIKÝ MANÝRISTICKÝ RÁM

Lot 5 VELIKÝ MANÝRISTICKÝ RÁM

Vyvolávací cena
290 000 CZK | 12 083 EUR
RENESANČNÍ STŮL

Lot 6 RENESANČNÍ STŮL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 583 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 708 EUR
PÁROVÉ MANÝRISTICKÉ ŽIDLE

Lot 7 PÁROVÉ MANÝRISTICKÉ ŽIDLE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 500 EUR
Dosažená cena
33 000 CZK | 1 375 EUR
RENESANČNÍ TRUHLA

Lot 8 RENESANČNÍ TRUHLA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 1 042 EUR
Dosažená cena
43 000 CZK | 1 792 EUR
KRONIKA ČESKÁ

Lot 9 Václav Hájek z Libočan (???? - 1553) KRONIKA ČESKÁ

Vyvolávací cena
36 000 CZK | 1 500 EUR
Dosažená cena
190 000 CZK | 7 917 EUR
MAPY ČECH A MORAVY

Lot 10 MAPY ČECH A MORAVY

Vyvolávací cena
10 000 CZK | 417 EUR
Dosažená cena
11 000 CZK | 458 EUR
JEZDECKÝ PORTRÉT RUDOLFA II.

Lot 11 Aegidius Sadeler (1570 - 1625) JEZDECKÝ PORTRÉT RUDOLFA II.

Vyvolávací cena
10 000 CZK | 417 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK | 1 542 EUR
MANUÁLNÍK

Lot 12 Jan Amos Komenský (1592 - 1670) MANUÁLNÍK

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 750 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 2 917 EUR
HORNICKÉ A PRUBÍŘSKÉ KNIHY

Lot 13 HORNICKÉ A PRUBÍŘSKÉ KNIHY

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 458 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 292 EUR
KOJÍCÍ MADONA

Lot 14 Neznámý Autor KOJÍCÍ MADONA

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 750 EUR
BAROKNÍ PIETA

Lot 15 BAROKNÍ PIETA

Vyvolávací cena
20 000 CZK | 833 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 833 EUR
BAROKNÍ SOCHA SV. VOJTĚCHA

Lot 16 BAROKNÍ SOCHA SV. VOJTĚCHA

Vyvolávací cena
20 000 CZK | 833 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 833 EUR
MOJŽÍŠ NA ORÉBU

Lot 17 Ignác Raab (1715 - 1787) (připsáno) MOJŽÍŠ NA ORÉBU

Vyvolávací cena
110 000 CZK | 4 583 EUR
BAROKNÍ PÁROVÍ PUTTI

Lot 18 BAROKNÍ PÁROVÍ PUTTI

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 2 000 EUR
Dosažená cena
95 000 CZK | 3 958 EUR
BAROKNÍ FIGURA

Lot 19 BAROKNÍ FIGURA

Vyvolávací cena
29 000 CZK | 1 208 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 500 EUR
STŘÍBRNÝ TALÍŘ

Lot 20 STŘÍBRNÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 333 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 333 EUR
BAROKNÍ  PŘÍBORY

Lot 21 BAROKNÍ PŘÍBORY

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 500 EUR
CÍNOVÝ PESACHOVÝ TALÍŘ

Lot 22 CÍNOVÝ PESACHOVÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 1 042 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Lot 23 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 500 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 500 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁN

Lot 24 HABÁNSKÝ DŽBÁN

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 917 EUR
Dosažená cena
95 000 CZK | 3 958 EUR