Lot 17
Ignác Raab (1715 - 1787) (připsáno) MOJŽÍŠ NA ORÉBU

18. století
Olej, plátno
118,5 x 88 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
110 000 CZK
   |   4 583 EUR

Motiv vody tryskající ze skály z Druhé Mojžíšovy knihy: „Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, já budu stát před tebou tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít.“ A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil.