Lot 81
Josef Čapek (1887 - 1945) U PULTU

1933
Olej, plátno
80 x 50 cm (v x š)
Sign. vpravo dole: J. Č. 33. Vzadu štítek z výstavy v Umělecké Besedě, čís. kat. 17

Vyvolávací cena
3 500 000 CZK
   |   137 255 EUR
Dosažená cena
7 700 000 CZK
   |   301 961 EUR
cena bez aukční přirážky

Galerijní a sběratelsky výjimečný obraz, který je reprezentativní ukázkou tvorby Josefa Čapka, obsahuje v sobě veškeré malířské finesy Čapkova vrcholného období. Významný český malíř, grafik, knižní ilustrátor a spisovatel Josef Čapek se v meziválečném, a pro něho šťastném období mohl naplno věnovat své práci a působil v uměleckých skupinách. V roce 1911 se stal spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců (mezi členy byli např. Václav Beneš, Emil Filla, Otakar Kubín). Na konci roku 1912 však spolu s bratrem Karlem Skupinu opouští a vstupují do Mánesa. V roce 1921 Josef Čapek přešel do skupiny Tvrdošíjní (dalšími členy byli např. Rudolf Kremlička, Václav Špála a Jan Zrzavý). Od počátku 30. let pak čerpal novou inspiraci na Slovensku spolu s radostmi, jež mu skýtal rodinný život. Soustředění se na všední dny se odráželo i ve formě výtvarného projevu. Přiklonil se k naivní malbě, zcela redukoval svůj výrazový rejstřík vynikající obrysovou linkou a spolehl se na moderní, pozitivní barevnost. V kompozici s dvojicí mužských postav stojících proti sobě u baru a třetí figurou v pozadí tušíme jejich prostý původ v pracovním ošacení. Dalším oživujícím prvkem v obraze jsou tu už jen dvě sklenky a lahve s alkoholem. Plátno svojí soudobou moderností a sociální funkcí neusiluje přímo o postavení v meziválečné avantgardě ani o ortodoxii v umění, ale zůstává čistou osobní výpovědí, jejíž největší hodnotou je svoboda.

Provenience: z pozůstalosti prvního majitele dr. Karla Steinbacha, přítele bratří Čapků, který patřil mezi Pátečníky.

Vystaveno: Umělecká Beseda, 1935, katalog, seznam děl č. 17. Odborný posudek PhDr. Pavla Pečinková, CSc.