Lot 174
Miloslav Hájek (1927 - 2010) AKT

1958
Olej, plátno
116 x 62 cm (v x š)
Vpravo dole "M. Hájek 58"

Vyvolávací cena
220 000 CZK
   |   9 167 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK
   |   45 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Miloslav Hájek byl český sochař a malíř. V letech 1945 - 1951 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v ateliéru profesora Josefa Wagnera. Byl členem Volného sdružení veselých umělců a Českého fondu výtvarných umění. Patřil ke skupině výtvarných umělců Máj 57, která sdružovala průkopníky soudobého moderního umění. Její umělci vycházeli z modernistických tradic českého a světového umění, zejména však francouzského proudu do roku 1948. Skupina tak udržovala kontinuitu moderního českého umění i v dobách nejtužšího stalinismu. Ačkoliv se skupina Máj 57 postupem času posouvala více k abstrakci, Miloslav Hájek vynikal především ve svém suverénním figurativním projevu s abstrahovanými tvary v duchu modernismu. Sedící dívčí akt vedle stolu s dvěma kontrastními objekty patří mezi vzácné sběratelské ukázky vrcholné tvorby Miloslava Hájka.