Lot 04
Zacharias Ursinus (1534 - 1583) KOMPENDIUM KŘESŤANSKÉ DOKTRÍNY

1589
pergamenová vazba
18 x 12 x 5,5 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
48 000 CZK
   |   2 000 EUR

Maloformátová kniha s modrou ořízkou dobově vázána do hlazené pergamenové vazby s pěti vazy a čtyřmi koženými tkanicemi představuje výjimečně zachovalou ukázku pozdně renesanční nefrekventující knihy. Na titulním listě vpravo je dobový přípisek duběnkovým inkoustem velikosti ca 3 x 4 cm "Ex libris Vuenceslaj Budowetz i Budowa" s připojenou signaturou majitele. Jde tedy nade vší pochybnost o exemplář z majetku Václava Budovce z Budova (1551-1621), českého politika, diplomata a spisovatele, popraveného na Staroměstském náměstí 12. 6. 1621. Zápis pak je podle signatury zřejmě z ruky samotného Budovce. V každém případě se jedná o bezprecedentní bohemikum, přesahující hranice české knižní kultury. Kniha obsahuje (12) listů, 902 stran, (1) list. Dále dřevořezový nakladatelský signet na titulním listu, dřevořezové iniciály s florální výzdobou, linky, marginálie. Reformační teolog Zacharias Ursinus (1534-1583), narozený ve Wroclavi, studoval ve Wittenbergu u Philippa Melanchthona. Roku 1561 byl v Heidelbergu promovám doktorem teologie, na svých cestách navštívil také Jana Kalvína v Ženevě. Jeho hlavním přínosem bylo vytvoření nového protestanského katechismu, který byl jistě blízký i slavnému majiteli tohoto exempláře a je tedy jen logické, že doputoval do jeho knihovny.