Lot 02
Ulrich von Richenthal (1360 - 1437) KRONIKA KOSTNICKÉHO KONCILU

1536
kožená vazba
28,5 x 20,5 x 4 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
90 000 CZK
   |   3 750 EUR
Dosažená cena
90 000 CZK
   |   3 750 EUR
cena bez aukční přirážky

Druhé vydání slavné kroniky Kostnického koncilu (1414-1418), největšího shromáždění středověku, bylo vytvořeno na základě prvního vydání A. Sorga v Augsburgu roku 1483. Autorem textu je kostnický kronikář Ulrich von Richenthal (1360-1437). Umělecky cenné dřevořezy vytvořil Jörg Breu mladší  (1510 - 1547) augsburgský kreslíř, miniaturista a malíř, rovněž s využitím zmíněného inkunábulního vydání. Výjimečně bohatý ilustrační doprovod tak zahrnuje průběh a jednání koncilu, jeho shromáždění, rytířské turnaje, oslavné bankety a další události, je cenný jako zdroj kostýmní a ceremoniální informace. Pro český kontext je pak tradičně zajímavý pasáží o odsouzení a upálení českých reformátorů Jana Husa (1369 - 1415) a Jeronýma Pražského (1377 nebo 1378 - 1416). Velká pozornost je věnována prezentaci zúčastněné šlechty, nejvyšších evropských světských i duchovních autorit, které jsou zde velmi okázale zastoupeny svými erby a znaky. Jde o jednu z nejvýznamnějších a grafickým doprovodem nejhodnotnějších renesančních knih nejen z oblasti reformace. Exemplář je ve vynikajícím stavu zachovalosti, 500 let starý papír bez oxidace, skvrn či restaurátorských zásahů. Ořízka rumělkové barvy. Ornamentálním slepotiskem na hřbetě bohatě zdobená kožená vazba na 6 pravých vazů se zlaceným štítkem je z 18. století. Obsahuje 215 římsky číslovaných listů, včetně titulního. S dřevořezem na titulním listu, se 44 (z toho 41 celostránkovými) textovými dřevořezy a dále ca 1150 heraldickými dřevořezy. Text dále obsahuje iniciály, vignety a několik rukopisných marginálií.