Lot 01
SVATÝ PAVEL

Kolem 1420
polychromovaný vápenec
86,5 cm (v)

Vyvolávací cena
100 000 CZK
   |   4 167 EUR

Polychromovaná kamenná socha Pavla z Tarsu, jedné z nejdůležitějších novozákonních postav. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Jeho tradičními atributy jsou kniha a meč. Kniha jako připomínka epištol v Novém zákoně a meč jako symbol Pavlova mučedníctví, neboť jako řádný římský občan nemohl být ukřižován a musel zemřít čestnou smrtí, tedy stětím. Srovnatelná díla se nacházejí v Bazilice Marije Zavetnice, Ptujska Gora. Provenience: privátní sbírka H. H. Hofstättera.