Lot 24
Antonín Chittussi (1847 - 1891) LESNÍ KRAJINA S PTACTVEM V ZIMĚ

Kolem 1880
Olej, plátno
24 x 36,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
180 000 CZK
   |   7 059 EUR
Dosažená cena
180 000 CZK
   |   7 059 EUR
cena bez aukční přirážky

Lesní krajina s ptactvem v zimě je mimořádným a autentickým dílem Antonína Chittussiho. Vyspělou malbou, celkovou kompozicí obrazu i zdůrazněním specifické krajinné nálady jej lze nejpravděpodobněji zařadit do období po malířově příchodu do Francie. Jak uvádí dále v odborném posudku prof. PhDr. Roman Prahl, CSc: „...světelně-barevná situace sklonku dne je pro tohoto malíře velmi příznačná (...) Rovněž motiv poletujícího ptactva a stejně tak zimní období jsou u něho časté.“ …Působivá a ojedinělá malba Antonína Chittussiho poukazuje na jeho citlivý přístup ke krajině a ke kořenům spočívajícím v plenérismu klasiků barbizonské školy. Malíř byl vnukem obchodníka z italské Ferrary, studoval akademie v Praze, Mnichově, Vídni i Paříži. Od roku 1879 působil v Paříži. Věnoval se především plenérovému krajinářství a s úspěchem se zúčastnil také Salonu. Již za svého života si získal postavení prvního českého moderního krajináře s mezinárodním rozhledem. Jeho první souborná výstava se konala v Praze v roce 1885.

Restaurátorská zpráva Mgr. Pavel Blatný, ak. mal a rest.