Lot 07
Johannes Spilberg (1619 - 1690) JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

192 x 152 cm (v x š)

Vyvolávací cena
7 000 000 CZK
   |   280 000 EUR
Dosažená cena
9 400 000 CZK
   |   376 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Nabízené rozměrné plátno představuje na českém trhu se starým uměním skutečnou sběratelskou raritu. Dílo se starozákonním námětem Judity s uťatou hlavou velitele Nabukadnezarova vojska, Holoferna, má zajímavou a doložitelnou historii. Obraz získal darem od generála z Amsterdamu anglický král Karel II. V anglických královských sbírkách se nacházel až do roku 1894. V tomto roce jej královna Viktorie darovala své vnučce, princezně Alici Hessenské jako svatební dar u příležitosti jejího sňatku s ruským carem Mikulášem II. Car obraz později věnoval za věrné služby knížeti a sběrateli Danielu Semjonoviči Argutinskému, který jej odkázal své dceři Eleně Danilovně Pavlovičové, rozené Argutinské. Rodina Eleny Danilovny umělecké dílo převezla do Vladivostoku a odtud pak její dcera v roce 1925 do Prahy. Při své emigraci rodina do Prahy přivezla podle svědectví i další velmi hodnotné obrazy. Autorství malíře Johannese Spilberga bylo doloženo archivním bádáním i uměleckohistorickou srovnávací analýzou jeho rukopisu. Spilberg pocházel z německého Düsseldorfu, kde začal studovat malbu u svého otce, který jej poslal roku 1640 do Antverp k Rubensovi. Ten ale zemřel a tak mladý Spilberg pokračoval do Amsterdamu. Zde se sedm let učil u jediného přímého žáka Rembrandta, Govaerta Flincka, a proto je považován za Rembrandtova žáka „druhé generace“. Po školení se vrátil do Düsseldorfu, kde působil jako malíř rodinných portrétů na dvoře falckého kurfiřta Filipa Viléma Falckého. Stěžejní díla vznikla ale asi právě za umělcova pobytu v Amsterdamu. Tematika velkých pláten byla výtvarně zajímavější, zobrazoval mytologické scény s bohatou figurální kompozicí, používal výraznou barevnost a soustředil se na detaily. Spilbergova díla jsou dnes zastoupena v předních světových galeriích. Nabízený obraz je doprovázen odbornými posudky Prof. Lubomíra Konečného, Dr. Martina Zlatohlávka a soudně ověřeným dobrozdáním o původu a historii. Olej na plátně.

Další položky aukce

POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Lot 1 POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Vyvolávací cena
380 000 CZK | 15 200 EUR
Dosažená cena
1 000 000 CZK | 40 000 EUR
PÁROVÉ POZDNĚ GOTICKÉ ALIANČNÍ ZNAKY

Lot 2 PÁROVÉ POZDNĚ GOTICKÉ ALIANČNÍ ZNAKY

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
Dosažená cena
310 000 CZK | 12 400 EUR
LANDSKNECHTSKÝ DVOURUČNÍ MEČ

Lot 3 LANDSKNECHTSKÝ DVOURUČNÍ MEČ

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 11 200 EUR
RENESANČNÍ TURNAJOVÁ ZBROJ

Lot 4 RENESANČNÍ TURNAJOVÁ ZBROJ

Vyvolávací cena
850 000 CZK | 34 000 EUR
 ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)

Lot 5 Michael Maier (1568 - 1622) ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR
Dosažená cena
130 000 CZK | 5 200 EUR
SVATÁ RODINA SE SV. ANNOU A DVĚMA ANDĚLY

Lot 6 Hans von Aachen (1552 - 1615) SVATÁ RODINA SE SV. ANNOU A DVĚMA ANDĚLY

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 7 200 EUR
JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

Lot 7 Johannes Spilberg (1619 - 1690) JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

Vyvolávací cena
7 000 000 CZK | 280 000 EUR
Dosažená cena
9 400 000 CZK | 376 000 EUR
ALEGORIE POMÍJIVOSTI

Lot 8 Neznámý Italský Mistr ALEGORIE POMÍJIVOSTI

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 9 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
RENESANČNÍ MOSAZNÁ TRUHLIČKA

Lot 10 RENESANČNÍ MOSAZNÁ TRUHLIČKA

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Lot 11 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 400 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVOU MONTÁŽÍ

Lot 12 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVOU MONTÁŽÍ

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 400 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVÝM VÍKEM

Lot 13 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVÝM VÍKEM

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 600 EUR
Dosažená cena
210 000 CZK | 8 400 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 14 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 15 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
50 000 CZK | 2 000 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
STOLNÍ HVĚZDNÝ GLOBUS

Lot 16 STOLNÍ HVĚZDNÝ GLOBUS

Vyvolávací cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 400 EUR
ITALSKÉ BAROKNÍ ZRCADLO

ITALSKÉ BAROKNÍ ZRCADLO

160 000 CZK | 6 400 EUR
STOLNÍ HORIZONTÁLNÍ ŠESTIBOKÉ HODINY SEBASTIAN DRESLER

Lot 18 STOLNÍ HORIZONTÁLNÍ ŠESTIBOKÉ HODINY SEBASTIAN DRESLER

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
RUSKÝ LOVECKÝ TESÁK

Lot 19 RUSKÝ LOVECKÝ TESÁK

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 800 EUR
LOVECKÝ TESÁK

Lot 20 LOVECKÝ TESÁK

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 800 EUR
HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

Lot 21 Lazar Widemann (1697 - 1769) HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK | 14 800 EUR
KONVOLUT AKTŮ

Lot 22 Monogramista fb KONVOLUT AKTŮ

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 4 000 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT

Lot 23 Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778) KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
PÁROVÉ BRONZOVÉ PLASTIKY KONÍ

Lot 24 PÁROVÉ BRONZOVÉ PLASTIKY KONÍ

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 7 200 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK | 14 800 EUR
KOMODA DEMI-LUNE VE STYLU LUDVÍKA XVI.

Lot 26 KOMODA DEMI-LUNE VE STYLU LUDVÍKA XVI.

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
MISTROVSKÉ HOUSLE FRANCISCUS GEISSENHOF

Lot 27 MISTROVSKÉ HOUSLE FRANCISCUS GEISSENHOF

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 4 000 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
CÍSAŘ HADRIÁN JAKO HERKULES

CÍSAŘ HADRIÁN JAKO HERKULES

110 000 CZK | 4 400 EUR
NEOKLASICISTNÍ STOLEK KRÁLE OBOJÍ SICÍLIE FERDINANDA III.

Lot 29 NEOKLASICISTNÍ STOLEK KRÁLE OBOJÍ SICÍLIE FERDINANDA…

Vyvolávací cena
320 000 CZK | 12 800 EUR
CÍSAŘSKÁ ORLICE

Lot 30 CÍSAŘSKÁ ORLICE

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
EMPÍROVÉ ZRCADLO

Lot 31 EMPÍROVÉ ZRCADLO

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR
PÁROVÉ EMPÍROVÉ KANDELÁBRY - JOSEPH DANHAUSER DÍLNA

Lot 32 PÁROVÉ EMPÍROVÉ KANDELÁBRY - JOSEPH DANHAUSER DÍLNA

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 26 000 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK | 44 000 EUR
EMPÍROVÉ PÁROVÉ SVÍCNY

Lot 33 EMPÍROVÉ PÁROVÉ SVÍCNY

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
Dosažená cena
260 000 CZK | 10 400 EUR
KRUHOVÝ EMPÍROVÝ STOLEK

Lot 34 KRUHOVÝ EMPÍROVÝ STOLEK

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 6 000 EUR
VÍDEŇSKÉ STOLNÍ EMPÍROVÉ HODINY - CARL WURM

Lot 35 VÍDEŇSKÉ STOLNÍ EMPÍROVÉ HODINY - CARL WURM

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 600 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
BIBLICKÝ NOVOZÁKONNÍ VÝJEV

Lot 36 František Tkadlík (1786 - 1840) BIBLICKÝ NOVOZÁKONNÍ VÝJEV

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 7 200 EUR
HORSKÁ BYSTŘINA

Lot 37 Josef Navrátil (1798 - 1865) HORSKÁ BYSTŘINA

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
Dosažená cena
250 000 CZK | 10 000 EUR