Lot 26
HABÁNSKÝ TALÍŘ

1724
fajáns, glazura
Průměr 32 cm

Vyvolávací cena
30 000 CZK
   |   1 250 EUR
Dosažená cena
34 000 CZK
   |   1 417 EUR
cena bez aukční přirážky

Habánská fajáns zaujímá ve vývoji keramické tvorby významné postavení v mnoha evropských zemích. Stala se také dobře známým pojmem v oblasti umělecké historie a sběratelství. Tvůrci této keramiky, po nichž dostala jméno, byli příslušníci náboženského hnutí novokřtěnectví. Později byli členové tohoto hnutí nazýváni habány. Habánský talíř s datací 1724 s modro-bílým dekorem s několika stylizovanými okružími. Dobrý zachovalý stav.