Lot 67
Antonín Slavíček (1870 - 1910) MOTIV OD STARÉ BOLESLAVI

1890
Olej, plátno, karton
45 x 55 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
600 000 CZK
   |   25 000 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK
   |   25 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku Prof. PhDr. Petra Wittlicha CSc: "Na travnatém návrší se proti bezoblačnému nebi rýsují listnaté stromy a keře. Vlevo a vpravo střechy venkovských stavení. Blíže k divákovi jsou vlevo i vpravo ojedinělé balvany, o menší vlevo je opřena velká otep dříví. Autentizující přípisky na zadní straně obrazu se shodují v tom, že jde o ranou práci Antonína Slavíčka z doby kolem roku 1895. Slavíčkovo autorství lze potvrdit s tím, že je třeba opravit uvedené datování. V okolí St. Boleslavi a v polabí maloval kolem roku 1890. Tomuto datování odpovídá i výtvarné pojetí obrazu. Rozeznáváme v něm už Slavíčkův temperamentní rukopis, ale barevně patří ještě do období, kdy malíř zceloval plochu obrazu šedavým tónem, což se projevilo i ve ztemnění dominantní zelené barvy. Je to kvalitní dílo Slavíčkova mladého umělectví." Verso připsáno dobrozdání syna Jana Slavíčka a V. Beneše.