Lot 80
Wenzel August Hablik (1881 - 1934) PODOBIZNA MUŽE

Kolem 1909
olej na kartonu
47 x 39,5 cm (v x š)
Signováno vlevo nahoře: WH

Vyvolávací cena
140 000 CZK
   |   5 833 EUR
Prodáno
poaukční prodej

Raná malířská díla Wenzela Hablika, k nimž lze přiřadit i nabízený portrét, se vyznačují dynamickou, pastózní fakturou a expresí. V pozdějším období převažuje v díle symbolistická inspirace a imaginace. Wenzel Hablik pocházel z německé rodiny a narodil se v Mostě. Vyučený truhlář se později věnoval také grafice, malířství, textilnímu návrhářství, tvorbě drobných dekoračních předmětů a designu. Většinu života prožil v Itzehoe v severním Německu, kde je dnes jeho muzeum. V českém prostředí byl téměř zapomenut, avšak od poloviny 90. let zájem o jeho dílo výrazně stoupá. Dnes je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších českoněmeckých umělců.