Lot 79
Václav Radimský (1867 - 1946) LETNÍ KRAJINA S POVOZEM SENA

1908 - 1910
Olej, karton
71,5 x 98,5 cm (v x š)
Vpravo dole "V Radimský"

Vyvolávací cena
340 000 CZK
   |   14 167 EUR
Dosažená cena
700 000 CZK
   |   29 167 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: "Předložený obraz vznikl mezi lety 1908 - 1910, tedy ve vrcholném období Radimského tvorby. To už žil Radimský v Giverny u Vernonu, kde si zakoupil starý mlýn La Bergamotte a nechal si jej přestavět podle svých představ a přání, zřídil si v něm ateliér, na Seině měl zakotvenou loďku, kterou používal jako plovoucí ateliér a v ní prý, podle rodinné tradice, maloval občas společně s Monetem. V Giverny vznikl Radimského početný soubor záběrů na řeku Seinu v různých ročních obdobích. Předložený přírodní záběr dokazuje jak uměl Radimský jednoduchému krajinářskému námětu vtisknout působivou atmosféru, brilantním způsobem a v zásadě jen třemi barvami."