Lot 206
Mária Rudavská (1941 - 2019) ANDĚL STRÁŽNÝ

1971-1972
vlna na bavlněné osnově
253 x 113 cm (v x š)
sign. verso: M. Rudovská 1971-1972

Vyvolávací cena
30 000 CZK
   |   1 250 EUR

Mária Rudavská byla textilní výtvarnice ze Slovenska, která prostřednictvím tkaní našla vlastní výtvarný jazyk. V její tvorbě převažují archetypy ochránců a andělů strážných v lidovém tvarosloví. Volba barev i materiálů je spíše skromná, poselství citelně dominuje nad líbivostí. Česká a slovenská textilní tvorba 2. poloviny 20. století se vymyká tradičnímu pojetí a stává se novým uměleckým vyjádřením, které překračovalo hranice. Do zahraničí se z našeho území dostávaly práce jak významných umělců, tak i studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pod vedením řemeslně i umělecky nadaných autorů, např. Antonína Kybala, který dbal o pochopení základního gobelínového kánonu, umělci začínali přecházet k autorsky tkaným technikám, které jim umožňovaly měnit sled tkaní dle vlastních potřeb a nálad bez závislosti na tkalci.