Lot 114
Jiří Remo Jelínek (1901 - 1941) KOMPOZICE

1930
olej, plátno
65,5 x 50 cm (v x š)
sign. vpravo dole: Jelínek 30

Vyvolávací cena
1 500 000 CZK
   |   62 500 EUR
Máte o dílo zájem? Registrujte se.

Registrace

Jíří "Remo" Jelínek byl členem významné umělecké skupiny Abstraction-Creátion, s níž úspěšně vystavoval a kam patřili umělci jako Hans Arp, Piet Mondrian či Theo van Doesburg. Pseudonym "Remo" užíval jen krátce. Nerozlučná Trojice Remo, Štyrský a Toyen hledala stále nové pohledy na svět bez předpojatosti a vstříc moderním malířským technikám. Kompozice pochází z roku 1930, kdy Jiří Jelínek pobýval v Paříži, stýkal se s Františkem Foltýnem a chodil na přednášky Františka Kupky. Jiří Jelínek razil myšlenku, že umění má kultivovat lidský zrak ke správnému vnímání. Hodnotu malby spatřoval v respektování optických zákonů barevného pigmentu. K malbě přistupoval silně analyticky a své poslání nezlehčoval. Jsou známy i jeho textové úvahy, kde rozebíral podstatu malířství. Kompozice je dokladem práce v samých základech malby. Kolorit je rezervovaný a nepodbízivý. Všechny barvy jsou nanášeny hutně a "stavebně" s klidem a pečlivostí. Spojení polarity transcendentální a dynamické a kontaktu s něčím téměř haptickým, rezonuje v centru malby. Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D: "Předložený obraz „Kompozice“ je exkluzivní, na trhu běžně se nevyskytující položkou z Jelínkovy abstraktní periody (1929-1934), která se přesvědčivě vřazuje do nepočetného celku autorova malířského díla. Jestliže autorovy první nepředmětné obrazy byly ovlivněny artificialismem, další vývoj ho vedl k organické abstrakci, inspirované blízkým kontaktem s Františkem Foltýnem. Jelínek tuto problematiku řešil s neobyčejnou houževnatostí a doslova vědeckou exaktností. Předložený obraz „Kompozice“ je skvostným příkladem Jelínkových laborací na poli mezinárodní abstrakce. Malíř zde nesmírně působivě zkoumá vztahy osvobozených tvarů, levitujících linií a barevné tonality, neotřele vyladěné do pocitově teplé harmonické skladby."