Lot 208
Stanislav Libenský (1921-2002) a Jaroslava Brychtová (1924-2020) SVĚTELNÝ SKLENĚNÝ OBJEKT

1972
lité sklo, kov
203 cm (v)
Signováno: LIBENSKÝ-BRYCHTOVÁ 72 ŽBS

Vyvolávací cena
600 000 CZK
   |   25 000 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK
   |   45 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Výjimečné skleněné monumentální plastiky byly součástí interiéru hlavní haly Československé ambasády ve Stockholmu vybudované významných architektem Janem Bočanem mezi lety 1969-1972. Dvojice Libenský–Brychtová patří mezi nejvyhledávanější autory i na světovém trhu. Libenský s Brychtovou přizpůsobili technologii taveného skla velkým realizacím do architektury. Ty lze dodnes označit za unikátní a se světovým přesahem. Stanislav Libenský se svojí manželkou Jaroslavou Brychtovou vytvářeli plastiky a vitráže ze skla taveného ve formě. Zabývali se i komorní tvorbou. V jejich tvorbě však převažují monumentální díla – stěny, mříže, vitráže (realizace například okna do kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta), geometricky stylizované figurální motivy. Od druhé poloviny 60. let uplatňovali abstraktní geometrickou formu v dílech se symbolickou výpovědí. V té době vznikly mimo jiné i křišťálové plastiky, koule v krychli a krychle v kouli, v nichž autoři manipulovali se světelnými účinky. Do povědomí veřejnosti se dvojice zapsala především skleněnými tavenými plastikami na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde získali Grand Prix za objekt s barevnými zoomorfními kameny, obdiv vyvolaly i jejich exponáty při světových výstavách v Montrealu (1967). Na výstavě Expo 70 v Ósace představili známé dílo Řeka života. Jako profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové mezi lety 1963–1987 vychoval Stanislav Libenský dvě generace profesionálních a invenčních českých umělců. Působil také na několika univerzitách a letních školách v USA. Jako pedagog a výtvarník získal řadu různých cen, byl nositelem čestných zahraničních doktorátů, často vystupoval na světových kongresech, přednášel na sklářských konferencích, pracoval v rozmanitých zahraničních porotách a účastnil se četných sympozií. Společně s Jaroslavou Brychtovou je zastoupen v mnoha galeriích a muzeích jak v Čechách, tak i v zahraničí. Nabízené dílo představuje unikátní objekt za spolupráce těchto dvou autorů. Dílo je tvořeno bílou kovovou konstrukcí s podsvícením celkem třech skleněných dynamických plastik z litého, broušeného a leštěného skla osazených vedle sebe. ŽBS za signaturou autorů a datací značí zhotovení sklárnami Železobrodské sklo.