Lot 89
Zdeněk Rykr (1900 - 1940) ZÁTIŠÍ S HOUSLEMI

1920
olej, plátno
49,5 x 45 cm (v x š)
sign. vpravo nahoře: Rykr 20

Vyvolávací cena
380 000 CZK
   |   15 833 EUR
Dosažená cena
750 000 CZK
   |   31 250 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D: "Předložený obraz „Zátiší s houslemi“ je autentickým, špičkovým, sběratelsky mimořádně cenným, raným skvostně kubistickým dílem Zdenka Rykra, autora, jehož tvorba patří k nejpodnětnějším projevům českého moderního umění dvacátých a třicátých let. Jako teoretik viděl přímé souvislosti mezi moderním a starým uměním, protože modernímu umění nepřikládal tak radikálně novátorské významy, jak tehdy bylo zvykem. Jako reklamní grafik proslul zejména svou spoluprací s firmou Orion. Roku 1920, kdy vzniká posuzované plátno, bylo Zdenku Rykrovi teprve dvacet let, avšak byl velmi sebevědomým a měl za sebou jak několik výstavních úspěchů. Jestliže několik Rykrových zátiší z roku 1920 je výrazně kubištovských, v případě „Zátiší s houslemi“, stejně jako např. „Zátiší s klíči“ (18 x 32 cm, 1922, NG Praha), můžeme hovořit o jakési kubistické „nové malebnosti“, což byl termín užitý Josefem Čapkem, jehož Rykrovy obrazy zaujaly. Nejedná se zde totiž již o ono kubištovské „těžkomyslné“ pojetí kubismu, ale o nové pojetí adekvátní poválečné době, která akcentovala smyslový kontakt s realitou.Zdeňku Rykrovi se v předloženém „Zátiší s houslemi“ geniálně podařilo vyjádřit vitální sílu skrytou v předmětech lidské kratochvíle, a to skvostnou formou syntetického kubismu, formou, jež vyjadřuje zákonitost, řád i dynamiku nového života." "