Lot 01
Neznámý Autor OLTÁŘNÍ KŘÍDLA

počátek 16. století
olej, dřevo, zlacení
40,5 x 29 cm (v x š)
nesignováno

Vyvolávací cena
60 000 CZK
   |   2 609 EUR
Dosažená cena
180 000 CZK
   |   7 826 EUR
cena bez aukční přirážky

Boční křídla oltáře z přelomu 15. a 16. století vyobrazující Krista na hoře Olivetské a Korunování Krista trním. Ikonografie Krista na hoře Olivetské vychází z textů evangelií Matouše: „Otče můj, není-li to možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“ U kalicha bývá zobrazován i anděl, který Kristovi dodává sil. Petr, Jakub a Jan unavení usínají, zatímco se Ježíš modlí. V dálce za brankou - zde chybí (ale bývá zobrazováno) následuje příchod ozbrojené gardy s pochodněmi a lucernami. Výjev Korunování Krista trním vytváří kontrast mezi klidným a kontemplativním výrazem Krista, který odklání zrak od nešťastného dění a jeho utrpení se děje především v nitru. Naopak jeho mučitelé zaujati prací jsou vyobrazeni až karikaturním způsobem. Zajímavostí je odchylka barvy Kristova pláště, který bývá tradičně šarlatový. Rám je původní součástí desky, na kterou byl výjev namalován.

Další položky aukce