Lot 185
Josef Šíma (1891 - 1971) SVĚTELNÁ KRAJINA

1963
olej, plátno
60 x 81 cm (v x š)
sign. vpravo dole: J. Šíma 63

Vyvolávací cena
5 000 000 CZK
   |   208 333 EUR
Dosažená cena
6 900 000 CZK
   |   287 500 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D: "Předložený obraz „Světelná krajina (Paysage luminieux)“ je autentickou, reprezentativní, veškerou autorovu malířskou a životní zkušenost resumující prací Josefa Šímy, umělecké osobnosti světového jména a významu, autora, který je spolu s Františkem Kupkou po právu považován za jednoho z největších českých malířů dvacátého století. V pozdní fázi svého díla, po roce 1950, dospívá Josef Šíma k druhému tvůrčímu vrcholu. Hlavním tématem jeho nových maleb a kreseb se stalo světlo pojímané jako základní energetická matérie i psychická realita. Toto světlo doslova prozařuje celý obrazový prostor v nové vizi jednoty, k níž Josef Šíma směřoval celý život. Posuzovaný obraz „Světelná krajina (Paysage luminieux)“ je jednou z Šímových kvalitních prací z fáze vrcholné „tvůrčí moudrosti“, z autorova předposledního období, kdy v jeho tvorbě dochází k syntéze a organickému propojení všech objevů, kterých kdy dosáhl. Chvějivý opar světla emanující z tohoto základních geometrických útvarů se rozšiřuje po celé ploše plátna, čímž autor vyvolává dojem, že obraz je stvořen z těkavé, vibrující energie. Dominance okrových a hnědých tónů je místy sofistikovaně kontrastována pocitově studenou zelenou „mlhovinou“."