Lot 184
Jaroslav Hořánek (1925 - 1995) TERČE 46

1962
Email, překližka
27 x 27 cm (v x š)
sign. vpravo dole: Hořánek 62

Vyvolávací cena
18 000 CZK
   |   750 EUR

Harmonická, kultivovaná a kvalitně komponovaná skladba ztělesňuje umělcovo plně rozvinuté cítění pro členění prostoru a plochy a dokládá autorův celoživotní příklon k expresivnímu tvarosloví a inovativnímu kolorismu. V tomto případě se jedná o kvalitní ukázku jeho abstraktní polohy tvorby. Dílo je v původní vložené adjustaci kolážovaného rámu.