Lot 64
František Brunner Dvořák (1862 - 1927) DÁMA NA LESNÍ CESTĚ

1903
olej, plátno
46 x 38,5 cm (v x š)
sign. vlevo dole: F. Dvořák 1903

Vyvolávací cena
30 000 CZK
   |   1 304 EUR

V Čechách v podstatě zapomenutý akademický malíř závěru 19. a počátku 20. století, portrétista a malíř žánru, šel svým konzervativním přístupem až demonstrativně proti všem modernistickým tendencím doby. Po studiích na pražské akademii v ateliéru Jaroslava Čermáka pokračoval ve Vídni a v Mnichově. Poté strávil pět let v USA jako velmi úspěšný portrétista vyšších společenských vrstev. Do USA se pak vrátil v roce 1904 a od roku 1906 do konce života pak žil v Praze.

Další položky aukce