Lot 193
Magdalena Jetelová (1946) OTEVŘENÁ KNIHA

Kolem 1975
dřevo, papír
24 cm (v)
nesign.

Vyvolávací cena
55 000 CZK
   |   2 391 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK
   |   2 609 EUR
cena bez aukční přirážky

Unikátní objekt s názvem Otevřená kniha je sběratelsky velice vzácnou ukázkou rané tvorby světově uznávané české umělkyně Magdaleny Jetelové. Ta se po ukončení studií na pražské Akademii účastí na několika výstavách jasně vymezila vůči oficiální scéně. Její práce měly od počátku blízko ke krajině a landartu, jenž se pro ni zejména po emigraci do Německa v roce 1985, kde žije dodnes, stal signifikantním.  Její síla spočívá v citlivosti vůči expandujícímu prostoru a vášni pro skulpturální dimenzi architektury. Tento osobitý rukopis lze vyčíst například z raných dřevěných objektů oken, které vznikaly na konci 70. let. Do kontextu těchto prací lze zařadit i nabízené dílo Otevřená kniha, která nechává analogicky prolnout dvě roviny pohledu, dva světy – vnější a vnitřní. Bohatá struktura papíru se konfrontuje s pracujícím, decentně vyhloubeným kusem dřeva, který zvýrazňuje trhlina napříč materiálem. V letech 1990 až 2004 učila na Státní umělecké akademii v Düsseldorfu, od roku 2004 je profesorkou na výtvarné akademii v Mnichově. Po revoluci byla tři roky konzultantkou Rady Pražského hradu, v roce 1993 byla poprvé v Čechách vystavena její instalace v letohrádku Belveder. Dílo pochází z významné sbírky Jiřího Šetlíka.

Publikováno:

Šetlík, J., Vrba, T.: Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Muzeum umění a designu Benešov, 2019. str. 74.

Další položky aukce