Lot 190
Jiří John (1923 - 1972) PŘEZIMOVÁNÍ

1969
olej, plátno
90 x 80 cm (v x š)
sign. vpravo dole: J. John 69

Vyvolávací cena
900 000 CZK
   |   39 130 EUR
Dosažená cena
3 000 000 CZK
   |   130 435 EUR
cena bez aukční přirážky

Stěžejním živlem Jiřího Johna byla země. Hledal elementární tvary, přírodní děje, koloběh usínání a vzkříšení. Osud krajiny obnažený v jediném spícím zárodku života se stává malým kousíčkem naděje v ponuré zimě. Téměř monochromatická kompozice Přezimování s vlnovkami simulujícími modelaci půdy a malým vegetálním ostrůvkem se snaží dotknout metafyzického absolutna. Nesmrtelný brouk, který v mrazu zdánlivě umírá při prvních paprscích světla zvovu ožívá. Jiří Šetlík, z jehož sbírky dílo pochází, jej popsal následovně: "To je ten podivný brouk, který se hrabe ve vrstvách zeminy, neboť přežil proud ledu a je znamením neustálého obnovování života."

Publikováno:

Zemina, J.: Jiří John. Arbor Vitae, 2019. str. 245

Šetlík, J., Vrba, T.: Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Muzeum umění a designu Benešov, 2019. s. 22 - 25, 30

Další položky aukce