Lot 40
Josef Vojtěch Hellich (1807 - 1880) (připsáno) JAN AMOS KOMENSKÝ

50. léta 19. století
olej, plátno
78 x 65 cm (v x š)
nesignováno

Vyvolávací cena
120 000 CZK
   |   5 217 EUR

Předložená Podobizna Jana Amose Komenského je pokládaná za práci Josefa Vojtěcha Hellicha, žáka Josefa Berglera a Františka Waldherra na pražské Akademii (1824-1836). Po studiích Hellich hodně cestoval. 1836-1839 podnikl studijní cestu do Itálie, v Římě studoval, tak jako většina jeho vrstevníků, staré mistry a zejména díla Raffaelova, svá studia ale ještě rozšířil o dějiny umění a archeologii, o obory, kterým se pak celý život náruživě věnoval a svá díla většinou signoval zobrazením antického kahanu. 1840 se stal prvním správcem sbírek Muzea království českého, působil střídavě ve Vídni a v Praze, od roku 1848 už žil v Praze trvale. V Praze se Hellich rychle stal členem pražské vlastenecké inteligence scházející se v rodině lékaře, spisovatele a poslance MUDr. Václava Staňka. Zde se pravidelně setkával s jeho švagry J. V. Fričem, F. L. Čelakovským, jejich manželkami a mnoha dalšími přáteli. Bohuslava Rajská, druhá manželka spisovatele Čelakovského, přivedla mezi ně také Boženu Němcovou, která okouzlila Hellicha natolik, že ji v roce 1845 portrétoval. Podobizna slavné spisovatelky je součástí sbírek Pražského hradu, do nichž byl v roce 1929 zakoupen od Mileny Staňkové Masarykovým národním fondem. Protože společnost kolem rodiny Staňkovy, Fričovy a Čelakovských byla vzdělaná a vlastenecky silně zaměřena, visela i v jejich společenských místnostech podobizna Jana Ámose Komenského, po roce 1848 oblíbené postavy tehdejší uvědomělé a slovansky orientované společnosti. Podle sdělení dcery PhDr.J.Šetlíka, předloženou Podobiznu Jana Amose Komenského vlastnil už její dědeček a vždy byla rodinou pokládána za práci Josefa Vojtěcha Hellicha. Předložená podobizna Jana Amose Komenského je působivá kompozicí, jemným provedením inkarnátu pleti, skladbou různě tmavých valérů i citlivostí a čistotou provedení. K obrazu je vypracován odborný posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.

Další položky aukce