Lot 67
Antonín Slavíček (1870 - 1910) DVŮR AMBITU ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA NA FRANTIŠKU

1908
olej, lepenka
57 x 69 cm (v x š)
sign. vpravo dole: A. Slavíček 1908

Vyvolávací cena
950 000 CZK
   |   41 304 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK
   |   41 304 EUR
cena bez aukční přirážky

Z odborného posudku Prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc: "Zobrazen je pohled z rajského dvora Anežského kláštera na východní a jižní rameno jeho ambitu s přilehlou zvonici, tak jak to vypadalo v roce 1908, kdy měl být klášter zbourán v programu pražské asanace. Klášter byl, po jeho zrušení dekretem Josefa Il. přeměněn na chudobinec a ambit vyzděn na malé byty. Mohutné opěráky zdí jsou barokní. V 19. století byly probourány průjezdy, vedoucí až na nábřezí VItavy. To vše zmizelo při moderní památkové rekonstrukci kláštera. Obraz je tedy jedinečným dokumentem tehdejšiho stavu této významné pražské památky. Lokaci potvrdila PhDr H.Soukupová. V roce 1908 Antonín Slavíček vytvořil i pozoruhodné panorama pohledu na Prahu z Letné, které patří k vrcholům jeho tvorby. Také sledovaný obraz patři k mistrovským ukázkám v pojetí barvy, skvěle tlumočicí pohnutý příběh Anežského kláštera s až citovou vroucností." K dílu je přiložen i odborný posudek PhDr. Jany Orlíkové.

Další položky aukce