Lot 81
Josef Čapek U PULTU

1933
Olej, plátno
80 x 50 cm (v x š)
Sign. vpravo dole: J. Č. 33. Vzadu štítek z výstavy v Umělecké Besedě, čís. kat. 17

Vyvolávací cena
3 500 000 CZK
   |   137 255 EUR
Dosažená cena
7 700 000 CZK
   |   301 961 EUR
cena bez aukční přirážky

Galerijní a sběratelsky výjimečný obraz, který je reprezentativní ukázkou tvorby Josefa Čapka, obsahuje v sobě veškeré malířské finesy Čapkova vrcholného období. Významný český malíř, grafik, knižní ilustrátor a spisovatel Josef Čapek se v meziválečném, a pro něho šťastném období mohl naplno věnovat své práci a působil v uměleckých skupinách. V roce 1911 se stal spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců (mezi členy byli např. Václav Beneš, Emil Filla, Otakar Kubín). Na konci roku 1912 však spolu s bratrem Karlem Skupinu opouští a vstupují do Mánesa. V roce 1921 Josef Čapek přešel do skupiny Tvrdošíjní (dalšími členy byli např. Rudolf Kremlička, Václav Špála a Jan Zrzavý). Od počátku 30. let pak čerpal novou inspiraci na Slovensku spolu s radostmi, jež mu skýtal rodinný život. Soustředění se na všední dny se odráželo i ve formě výtvarného projevu. Přiklonil se k naivní malbě, zcela redukoval svůj výrazový rejstřík vynikající obrysovou linkou a spolehl se na moderní, pozitivní barevnost. V kompozici s dvojicí mužských postav stojících proti sobě u baru a třetí figurou v pozadí tušíme jejich prostý původ v pracovním ošacení. Dalším oživujícím prvkem v obraze jsou tu už jen dvě sklenky a lahve s alkoholem. Plátno svojí soudobou moderností a sociální funkcí neusiluje přímo o postavení v meziválečné avantgardě ani o ortodoxii v umění, ale zůstává čistou osobní výpovědí, jejíž největší hodnotou je svoboda.

Provenience: z pozůstalosti prvního majitele dr. Karla Steinbacha, přítele bratří Čapků, který patřil mezi Pátečníky.

Vystaveno: Umělecká Beseda, 1935, katalog, seznam děl č. 17. Odborný posudek PhDr. Pavla Pečinková, CSc.

Další položky aukce

SVATÁ RODINA S ANDĚLEM

Lot 1 Pieter Coecke Van Aelst (následovník) SVATÁ RODINA S ANDĚLEM

Vyvolávací cena
450 000 CZK | 17 647 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
DAVIDŮV NÁVRAT A TRIUMF S HLAVOU GOLIÁŠE

Lot 2 Antoon Claeissens - circle DAVIDŮV NÁVRAT A TRIUMF S HLAVOU GOLIÁŠE

Vyvolávací cena
320 000 CZK | 12 549 EUR
Dosažená cena
320 000 CZK | 12 549 EUR
BOUŘE NA MOŘI

Lot 3 Ludolf Bakhuizen BOUŘE NA MOŘI

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 5 882 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 882 EUR
ARCHA NOEMOVA

Lot 4 Anonym ARCHA NOEMOVA

Vyvolávací cena
130 000 CZK | 5 098 EUR
Prodáno
PIETA

Lot 5 Anonym PIETA

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 353 EUR
PÁROVÉ DŘEVĚNÉ PLASTIKY

Lot 6 Anonym PÁROVÉ DŘEVĚNÉ PLASTIKY

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 137 EUR
Dosažená cena
90 000 CZK | 3 529 EUR
KŘEST KRISTA

Lot 7 Ferdinand Maximilián Brokoff (připsáno) KŘEST KRISTA

Vyvolávací cena
380 000 CZK | 14 902 EUR
DÓZA

Lot 8 DÓZA

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 706 EUR
MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Lot 9 Johann Christoph Müller MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Vyvolávací cena
130 000 CZK | 5 098 EUR
Dosažená cena
160 000 CZK | 6 275 EUR
KLASICISTNÍ HODINY

Lot 10 KLASICISTNÍ HODINY

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 980 EUR
Dosažená cena
46 000 CZK | 1 804 EUR
EMPÍROVÉ HODINY S HRACÍM STROJEM

Lot 11 EMPÍROVÉ HODINY S HRACÍM STROJEM

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 176 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 373 EUR
PÁROVÉ ETAŽÉRY VE STYLU BIEDERMEIERU

Lot 12 PÁROVÉ ETAŽÉRY VE STYLU BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 882 EUR
SKLENÍK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Lot 13 SKLENÍK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 529 EUR
Dosažená cena
300 000 CZK | 11 765 EUR
PÁROVÉ ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Lot 14 PÁROVÉ ŽIDLE Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 176 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 176 EUR
TŘI POHLEDY NA PRAHU

Lot 15 Vincenc Morstadt TŘI POHLEDY NA PRAHU

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 176 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 353 EUR
KARLŮV MOST S MOSTECKOU VĚŽÍ

Lot 16 Carl Robert Croll KARLŮV MOST S MOSTECKOU VĚŽÍ

Vyvolávací cena
95 000 CZK | 3 725 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 490 EUR
KRAJINA S VĚTRNÝMI MLÝNY

Lot 17 Georges Michel KRAJINA S VĚTRNÝMI MLÝNY

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 490 EUR
KRAJINA S JEZDCI NA KONÍCH

Lot 18 Cornelis Lieste KRAJINA S JEZDCI NA KONÍCH

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 941 EUR
Dosažená cena
31 000 CZK | 1 216 EUR
CESTOU DO BETLÉMA

Lot 19 Adolf Joseph Weidlich CESTOU DO BETLÉMA

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
90 000 CZK | 3 529 EUR
PODOBIZNA DÁMY V HISTORICKÉM ODĚVU

Lot 20 Václav Brožík PODOBIZNA DÁMY V HISTORICKÉM ODĚVU

Vyvolávací cena
85 000 CZK | 3 333 EUR
Dosažená cena
85 000 CZK | 3 333 EUR
ČTENÁŘKA

Lot 21 Giuseppe Barison ČTENÁŘKA

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 137 EUR
Dosažená cena
180 000 CZK | 7 059 EUR
MINIATURA MADONNY

Lot 22 MINIATURA MADONNY

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 706 EUR
ZLATÁ DÓZA

Lot 23 ZLATÁ DÓZA

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 098 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 353 EUR
LESNÍ KRAJINA S PTACTVEM V ZIMĚ

Lot 24 Antonín Chittussi LESNÍ KRAJINA S PTACTVEM V ZIMĚ

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 7 059 EUR
Dosažená cena
180 000 CZK | 7 059 EUR