Lot 101
Jaroslav Král (1883 - 1942) SKLIZEŇ

1938
olej, lepenka
35 x 47,5 cm (v x š)
sign. vlevo dole: Jar Král 1938

Vyvolávací cena
150 000 CZK
   |   6 522 EUR
Dosažená cena
600 000 CZK
   |   26 087 EUR
cena bez aukční přirážky

Jaroslav Král proslul zejména svými ženskými akty a portréty. Jeho snaha o zdokonalení umělecké formy vedla k příklonu ke kubizující formě, která se plně projevuje i v díle Sklizeň. Precizně vystavěná kompozice provedená jemnými vláčnými tahy působí až dojmem mírného letního vánku. Kolorit se nese v duchu barevných zrcadlení dvou hlavních tónů - letního nebe a zlátnoucího obilí. Malířský talent Jaroslava Krále bohužel předčasně ukončilo odvlečení gestapem a smrt v Osvětimi. Dílo nese výstavní razítko z Mánesu roku 1940. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Předložený obraz „Dvě ženy na poli (Ženy v krajině)“ je krásnou a plně typickou Královou prací, uvozující poslední fázi jeho tvorby odehrávající se ve „stínu“ druhé světové války. Ve vyhroceném společenském klimatu, v přímém ohrožení německou agresí, začal neobyčejně senzitivní malíř stupňovat poetickou působivost svých děl. Vrací se k výrazové formě klasicismu, neboť čistá estetika kubistických forem už nemůže účinně zrcadlit dobově aktuální obsahy. Předložený obraz „Dvě ženy na poli (Ženy v krajině)“ ukázkově zrcadlí dějinnou situaci na sklonku třicátých let, kdy se do bezprostředního ohrožení dostává autorova vlast i celý evropský kontinent. Jaroslav Král tehdy začíná ve svých dílech symbolicky využívat motiv člověka v krajině domova. Na tomto obraze, který předchází velkoformátovější kompozici se stejným motivem (Dvě ženy ve žních /Žnečky, Žně/, olej, plátno, 72,2 x 92 cm, 1938, MG Brno, inv. č. A 1172), zachytil polopostavy dvou žen věnujících se senoseči, přičemž jedna zdá se ještě poklidně pracovat, zatímco druhá, pevně držící v rukou zlaté obilí, jako by se v jisté předtuše chtěla již vydat z pole domů. Také nad obloze se kupí mraky a vítr nadcházející bouře rozhýbává stromy na horizontu. Kromě symbolicky laděné tematiky, nabývající v atmosféře předválečného ohrožení výmluvných významů, charakterizuje obraz „Dvě ženy na poli (Ženy v krajině)“ plasticky uzavřená pevná objemovost (mající původ v Picassových neoklasicistních obrazech z dvacátých let) a teplá, staromistrovsky laděná barevná paleta. Jedná se o dílo, jež vyniká autorovou maximálně typickou dikcí – zasněný výraz a lehká melancholie představují stálé atributy Královy malířské tvorby."

Další položky aukce

OLTÁŘNÍ KŘÍDLA

Lot 1 Neznámý Autor OLTÁŘNÍ KŘÍDLA

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 609 EUR
Dosažená cena
180 000 CZK | 7 826 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM A SV. JANEM KŘTITELEM

Lot 2 Mistr Fiesolské epifánie MADONA S JEŽÍŠKEM A SV. JANEM KŘTITELEM

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 34 783 EUR
Dosažená cena
1 700 000 CZK | 73 913 EUR
MADONA S DÍTĚTEM

Lot 3 MADONA S DÍTĚTEM

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 957 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 174 EUR
MADONA S DÍTĚTEM

Lot 4 MADONA S DÍTĚTEM

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 957 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 174 EUR
URANIA

Lot 5 Pražská škola URANIA

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 7 826 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK | 16 087 EUR
KLANĚNÍ PASTÝŘŮ

Lot 6 Neznámý Vlámský Mistr KLANĚNÍ PASTÝŘŮ

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 5 217 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 5 217 EUR
ALEGORIE VZDUCHU

Lot 7 Anthonie van Borssom (1631 - 1677) ALEGORIE VZDUCHU

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 783 EUR
DIANA NA LOVU

Lot 8 Neznámý Holandský Mistr DIANA NA LOVU

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
DVĚ BAROKNÍ DROBNÉ PLASTIKY

Lot 9 DVĚ BAROKNÍ DROBNÉ PLASTIKY

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 522 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 3 043 EUR
SVATÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lot 10 SVATÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 522 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 870 EUR
KERAMICKÝ KORBEL VE ZLACENÉ MONTÁŽI

Lot 11 KERAMICKÝ KORBEL VE ZLACENÉ MONTÁŽI

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 739 EUR
Dosažená cena
42 000 CZK | 1 826 EUR
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 12 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 3 043 EUR
PÁROVÉ MANÝRISTICKÉ ŽIDLE SGABELLO

Lot 13 PÁROVÉ MANÝRISTICKÉ ŽIDLE SGABELLO

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 1 043 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 304 EUR
PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ KŘESLA

Lot 14 PÁROVÁ MANÝRISTICKÁ KŘESLA

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 304 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 304 EUR
ALEGORIE ČASU

Lot 15 ALEGORIE ČASU

Vyvolávací cena
110 000 CZK | 4 783 EUR
Dosažená cena
290 000 CZK | 12 609 EUR
PORTRÉT ŠLECHTICE

Lot 16 Neznámý Autor PORTRÉT ŠLECHTICE

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 348 EUR
Dosažená cena
8 000 CZK | 348 EUR
PORTRÉT ŠLECHTICE

Lot 17 Neznámý Autor PORTRÉT ŠLECHTICE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 522 EUR
Dosažená cena
15 000 CZK | 652 EUR
KRAJINA U BENÁTEK

Lot 18 Francesco Guardi (1712 - 1793) (následovník) KRAJINA U BENÁTEK

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 783 EUR
Dosažená cena
24 000 CZK | 1 043 EUR
TALÍŘ

Lot 19 TALÍŘ

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 739 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 739 EUR
HLUBOKÝ TALÍŘ ŽITAVA

Lot 20 HLUBOKÝ TALÍŘ ŽITAVA

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 957 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 957 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 21 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 22 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 3 043 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 5 217 EUR
CECHOVNÍ HABÁNSKÝ DŽBÁN S VÍKEM

Lot 23 CECHOVNÍ HABÁNSKÝ DŽBÁN S VÍKEM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 391 EUR
POSTHABÁNSKÝ KORBEL

Lot 24 POSTHABÁNSKÝ KORBEL

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 2 087 EUR